Taxi con parada na parroquia de Guísamo, con máis del 30 anos de experiencia.
Traslados por toda a Comunidade galega, a aeroportos, centros de saúde, etc.
Acéptase pago con tarxeta