A parroquia de San Vicenzo de Moruxo asiste a presenza deste pazo. Orixinalmente, foi un torreón edificado en 1404, aproximadamente, ao que se lle engadiron diferentes corpos formando unha planta en forma de ele. Posúe dúas alturas, e un patio interior.

Entre as súas ilustres hóspedes o Pazo do Curro contou coa presenza da coñecida como a “Poeta das Mariñas”, Filomena Dato (1856-1926). Nada en Ourense, pasou longas tempadas no Pazo do Curro convertíndose en sede de faladoiros ós que asistían figuras como Sofía Casanova ou Pérez Lugín. Foi a segunda autora en publicar en lingua galega, e unha grande figura na defensa da muller; exemplificada en obras como Follatos (1891), e o premiado poema «Defensa das mulleres»…

«Os que negan â muller

intelixencia e talento,

a millor contestaceon

cicais que fose o disprecio.

¿D’ ónde sacaron qu’ as almas

teñen com’ os corpos seuso?

Porqu’ as probes d’ as mulleres

nunca tiveron enseño

como os homes, qu’ eran tontas,

os homes tontos dixeron;

pois anqu’ algus qu’ eran sábeos

probar quixesen o mesmo,

soilo logran porbar

que n’ human’ entendemento

todo é falibre e que poden

os mais grandes teren erros.

Eu non me met’ a estudear

si tein húmido o cerebro,

nin cal é forma millor

pra ter as almas asentos

porqu’ eu as cousas non busco,

que soilo busco os efeutos.

Inda n-os tempos que foron

n-a noit’ escura d’ os tempos

perdidos, cicais brilaron

con luminosos refrexos

coma soles esprendentes

os femeniles talentos.

¿Quén foi Minerva? decí,

¿Porqu’ as cencias se puxeron

debaixo d´ o seu amparo

e lle queimaron incenso?

¿Quén foron as nov’ hirmás

Que tiveron tantos tempros,

e pr’ as qu’ ainda’ os poetas

erguen altares n-o peito?

Mulleres foron sen duda

de crarísemo talento

á quês diviñizaría

a ademiraceón y-o tempo.

Y-est’ é unha crara sinal

de qu’ as mulleres tiveron

sempre autitú pr’ o saber

e demostraron inxenio.

Centos de mulleres sábeas

pódense poñer d’ exempro

de que nunca Dios negou

â muller entendemento.»

Filomena Dato, “Defensa d’as Mulleres” VI

Participou nos principais movementos literarios do século XIX, reivindicando a lingua e cultura galega e loitando pola liberación da muller; chegando a publicar poesía en xornais e revistas como El Heraldo Gallego, Galicia Recreativa ou Álbum Literario, entre outros. No 1906 foi nomeada membro da Real Academia Galega.

O uso actual do Pazo do Curro é de carácter residencial particular, e a súa titularidade é privada.

Enlaces web:

http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/BERGONDO/documents/1042CA071.PDF 

Coordenadas:

43º 20′ 03.9″ N – 8º 13′ 40.9″ W